KRYCÍ LIST PONUKY – MŠ T. Tekela -úprava rozvodu plynu a výmena kuchynských zariaďovacích predmetov