Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác limit nižší ako 70 000 eur bez DPH

Neaktuálne výzvy

 

 

⋅ Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole na ulici Okružná č.27 v Trnave

Návrh ZoD – MŠ Okružná – rekonštrukcia sociálnych zariadení

Výzva na predloženie ponuky – MŠ Okružná- rekonstrukcia sociálnych zariadení

Náčrt prác MŠ Okružná

KRYCÍ LIST PONUKY – MŠ Okružná – rekonštrukcia sociálnych zariadení

Fotodokumentácia

Príloha č.1

Lehota na predkladanie ponúk: 12. 7. 2017  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
Zverejnené: 29. 6. 2017

⋅ MŠ T. Tekela č.1 – úprava rozvodu plynu a výmena kuchynských zariaďovacích predmetov

Výzva na predloženie ponuky – MŠ T. Tekela- úprava rozvodu plynu a výmena kuchynských zariaďovacích predmetov

Návrh ZoD – MŠ T. Tekela – úprava rozvodu plynu a výmena kuchynských zariaďovacích predmetov

KRYCÍ LIST PONUKY – MŠ T. Tekela -úprava rozvodu plynu a výmena kuchynských zariaďovacích predmetov

Príloha_1

Lehota na predkladanie ponúk: 7. 7. 2017  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
Zverejnené: 3. 7. 2017

⋅ Rekonštrukcia kuchyne v materskej škole na ulici T. Tekela č. 1 v Trnave

_

Výzva na predloženie ponuky – MŠ T. Tekela- rekonstrukcia kuchyne.pdf

KRYCÍ LIST PONUKY – MŠ T. Tekela – rekonštrukcia kuchyne.doc

Návrh ZoD – MŠ T. Tekela – rekonštrukcia kuchyne.doc

Priloha1.zip

_

Lehota na predkladanie ponúk: 12. 6. 2017  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava