Verejné obstarávanie na poskytnutie stavebných prác, limit do 150 000 eur bez DPH

Neaktuálna výzva

 

„Výmena strešnej krytiny – Dolné Bašty 15“

Výzva na predloženie ponuky – Strecha Dolné Bašty

Výkaz výmer-Dolné Bašty 15

Návrh ZoD – Dolné Bašty 15

foto strecha

foto strecha 1

Lehota na predkladanie ponúk: 16.10. 2018  do 10.30 h

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 5. 10. 2018

Neaktuálne výzvy

„Rekonštrukcia kúpeľní s WC, vybudovanie murovaných sprchových kútov v dvoch bytoch – Coburgova 78“

Výkaz výmer – Coburgova 78

Výzva na predloženie ponuky – Sprchy Coburgova 78

Návrh ZoD – Sprchy Coburgova 78

Náčrt Byt č.5

Náčrt byt č.2

KRYCÍ LIST PONUKY – Sprchy Coburgova 78

Fotodokumentácia

Lehota na predkladanie ponúk: 3. 9. 2018  do 10.00 h

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 16. 8. 2018

 –

„Oprava a maľba fasády – Trojičné námestie 11“ – OPAKOVANÁ VÝZVA

Výzva na predloženie ponuky – Fasáda Trojočné nám

výkaz výmer Trojičné nám – FASÁDA

Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác

Návrh ZoD – Trojičné nám. 11

KRYCÍ LIST PONUKY – Fasáda Trojičné nám

KPÚ Trojičné námestie

Fotodokumentácia Trojičné námestie

 

Lehota na predkladanie ponúk: 24.07. 2018  do 9.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 12.7.2018

„Oprava a maľba fasády – Trojičné námestie 11“ OPAKOVANÁ VÝZVA

Výzva na predloženie ponuky – Fasáda Trojočné nám

Návrh ZoD – Trojičné nám. 11

výkaz výmer Trojičné nám – FASÁDA

KRYCÍ LIST PONUKY – Fasáda Trojičné nám

KPÚ Trojičné námestie

Fotodokumentácia Trojičné námestie

Lehota na predkladanie ponúk: 11.07. 2018  do 9.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 3.7.2018

 

 

„Rekonštrukcia plochej strechy bytového domu na ul. Malženická 1 v Trnave“

KRYCÍ LIST PONUKY – Malženická 1 – rekonštrukcia strechy

Výzva na predloženie ponuky – Malženická 1- rekonstrukcia strechy

Príloha č.1 – VV-Malženická 1, strecha

ZoD-rekonštrukcia-strechy-Malženická-1

Lehota na predkladanie ponúk: 29.06. 2018  do 9.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 22.6.2018

 

„Otlčenie omietok vo vínnej pivnici – Hlavná č.5“

Fotodokumentácia Hlavná č.5 – suterén

Výzva na predloženie ponuky – otlčenie omietok

vyjadrenie KPÚ vetracie otvory Hlavná č.5

vyjadrenie KPÚ sanácia pivníc

pôdorys suterénu Hlavná č.5

Návrh ZoD – Otlčenie omietok – Hlavná č.5

KRYCÍ LIST PONUKY

Výkaz výmer

Lehota na predkladanie ponúk: 11.05. 2018  do 10.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 3.5.2018

„Výmena výplní otvorov nebytových priestorov – Ľ. Podjavorinskej 30″

Výzva na predloženie ponuky – výplňové konštrukcie

výpis okien a dverí – príloha č1

Výkaz výmer – výplňové konštrukcie Podjavorinská

KRYCÍ LIST PONUKY

Návrh ZoD – výplňové konštrukcie

Fotodokumentácia – výplňové konštrukcie Ľ. Podjavorinskej

Lehota na predkladanie ponúk: 04. 05. 2018  do 10.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 19. 04. 2018

Hydroizolácia plochej strechy – Limbová č.3

Výzva na predloženie ponuky – Hydroizolácia strechy

Výkaz výmer – hydroizolácia strechy Limbová č.3

Návrh ZoD – hydroizolácia plochej strechy

KRYCÍ LIST PONUKY

Fotodokumentácia – hydroizolácia strechy Limbová č.3

Lehota na predkladanie ponúk: 26. 04. 2018  do 10.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 18. 04. 2018