Verejné obstarávanie na poskytnutie služby, limit do 50 000 eur bez DPH

Neaktuálna výzva

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 2018

Výzva na predloženie ponukyDDD2018

Návrh Rámcovej ZoD – DDD 2018

Krycí list – DDD 2018

Príloha č.1 – DDD_2018

Lehota na predkladanie ponúk: 20. 03. 2018  do 9.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 12. 03. 2018

 

 

Neaktuálna výzva

„Kontrola a čistenie komínov od plynových spotrebičov a spotrebičov na tuhé palivo“

Výzva na predloženie ponuky – kontrola a cistenie kominov

Rámcová zmluva – kontrola a cistenie kominov

KRYCÍ LIST PONUKY – kontrola a cistenie kominov

Príloha č. 1 – kontrola a cistenie kominov

Lehota na predkladanie ponúk: 05. 02. 2018  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 22. 01. 2018

Neaktuálna výzva

 – „Vypratávania bytov v správe STEFE Trnava na základe exekučného príkazu.“

Výzva na predloženie ponuky – vypratávanie bytov

Rámcová zmluva – vypratávanie bytov

Príloha č.1 – Rozpis cien vypratávania bytov

KRYCÍ LIST PONUKY – vypratávanie bytov

Lehota na predkladanie ponúk: 25. 01. 2018  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 15. 01. 2018

Neaktuálna výzva

 – „Servis elektrických zariadení a bleskozvodov na mestských objektoch v správe STEFE Trnava.“

Výzva na predloženie ponuky – revízie elektrických zariadení

Rámcová zmluva – revízie elektro

Príloha č.1 – elektrické zariadenia

KRYCÍ LIST PONUKY – revizie elektro

Lehota na predkladanie ponúk: 18. 01. 2018  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 08. 01. 2018

Neaktuálna výzva

– „Servis plynových kotlov, zabezpečenie revíznych skúšok plynových zariadení na mestských objektoch v správe STEFE Trnava“

KRYCÍ LIST PONUKY – revizie plynu

Príloha č.1 – plynové zariadenia

Rámcová zmluva – revízie plynu

Výzva na predloženie ponuky – revízie plynových zariadení

Lehota na predkladanie ponúk: 18. 01. 2018  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 08. 01. 2018