Upozornenie pre vlastníkov

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov
v správe spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.,
v ostatnom čase sme zaevidovali viacero prípadov ekonomickej trestnej
činnosti, ktorá bola spáchaná na majetku vlastníkov bytov a nebytových
priestorov.

Upozornenie pre vlastnikov