Prerušenie vykurovania

Dňom 23.4.2015 pristupujeme na základe vývoja priemerných teplôt a predpovede počasia na nasledujúce dni v zmysle platných predpisov k prerušeniu dodávaok tepla na vykurovanie.