Prerušenie dodávok tepla

Vážení spotrebitelia tepla ,

ako sme Vám oznámili dňa 17.8.2016 , TAT a.s. Trnava plánuje v dňoch

 

od 8.9.2016 od 6:00 hod. do 13.9.2016 do 20:00hod.

 

rekonštruovať podzemnú horúco- vodnú šachtu v mestskej časti Prednádražie na ulici Gejzu Dusíka.

 

Rekonštrukčné práce si budú vyžadovať prerušenie dodávok tepla do mestskej časti ulíc Botanická ,Čajkovského ,Mozartova ,Tajovského ,Beethovenova.

 

Prerušenie dodávok tepla má za následok prerušenie ohrevu teplej úžitkovej vody do Vašich domácností.

Vážení spotrebitelia ,

k zabezpečeniu dlhodobých dodávok tepla je nevyhnutné vykonávať aj také technické práce, ktoré obmedzujú štandardný komfort v bývaní .Žiadame Vás o pochopenie a strpenie prerušenia ohrevu TÚV, ktorý obnovíme bezodkladne po ukončení prác TAT a.s. Trnava .

STEFE Trnava s.r.o.