Ponúkame na prenájom voľné nebytové priestory

Zámer prenajať nebytový priestor z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ulici Hviezdoslavova 3 – Bližšie info v PDF