24. septembra 2018 začína vykurovanie

Dňa 24.9.2018 bola aktivovaná sústava diaľkového vykurovania z našich tepelných zdrojov pre nové vykurovacie obdobie. Žiadame všetkých správcov zásobovaných objektov, aby preverili technický stav vnútro-objektových rozvodov a v prípade potreby vykonali lokálne odvzdušnenie.