Obchodná verejná súťaž

STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava, v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave – v y h l...

Upozornenie pre vlastníkov

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domovv správe spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.,v ostatnom čase sme zaevidovali viacero prípadov...

Zámer prenajať majetok mesta

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods....

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výber dodávateľa na poskytnutie služby Rekonštrukcia nebytových priestorov – I. etapa a II. etapa, v administratívnej budove na adrese ul....