Zámer prenajať majetok mesta

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods....

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výber dodávateľa na poskytnutie služby Rekonštrukcia nebytových priestorov – I. etapa a II. etapa, v administratívnej budove na adrese ul....