Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva „Výmena okien, vstupných dverí, výkladov – Hlavná 10, Trnava“ Výzva na predloženie ponuky Výmena okien, dverí a...

Zámer prenajať majetok mesta

Zámer prenajať majetok mesta V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení...