Zimná údržba komunikácií

Rozsah rajónu STEFE Trnava, s.r.o. 76 km miestnych komunikácií 110 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií 83 500 m² parkovísk...

Farba roka 2017

Farba roka 2017 je zelená – farba v logu STEFE Trnava. Zelená vyvoláva príjemný pocit pohody, symbolizuje obnovu a úctu k prírode....

Zámer prenajať nebytový priestor

Zámer prenajať nebytový priestor STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle Zmluvy o...