Zmena otváracích hodín

– Vážení zákazníci, dovoľujeme si vám oznámiť, že dnes – 24.3.2016   sme našim zákazníkom k dispozícii – do 13-tej...

Zámer prenajať nebytové priestory

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytového priestoru – garáž na ul. Františkánska č.24 v Trnave. Bližšie info v PDF....

Zámer prenajať nebytový priestor

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Hviezdoslavova č. 3 v Trnave. Viac info v PDF

Zámer prenajať nebytový priestor

Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Hveizdoslavova č. 3 v Trnave. Viac info v PDF