Zámer prenajať nebytový priestor

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov – chránené parkovacie miesto , nachádzajúce sa na ul. Františkánska č. 24...

Vyplácanie preplatkov z RV 2015

_ Vážení vlastníci bytov, oznamujeme Vám, že – preplatky z ročného vyúčtovania 2015 budú v pokladni spoločnosti vyplácané –...