Zámer prenajať NP – garáž

STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta...

Oznam

Vážený zákazníci, dovoľujeme si vám oznámiť , že dňa – 13.9.2016 (utorok) je budova z technických príčin – ZATVORENÁ....

Prerušenie dodávok tepla

Vážení spotrebitelia tepla , ako sme Vám oznámili dňa 17.8.2016 , TAT a.s. Trnava plánuje v dňoch   od 8.9.2016...

Zámer obsadenia garáže

STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta...