Zmena ceny tepla

Vážení zákazníci – odberatelia tepla,

 

oznamujeme Vám, že spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. mení cenu tepla

                       s účinnosťou od 1. augusta 2017

 

                                     pôvodná cena               nová cena

variabilná zložka      0,0078 €/kWh                 0,0084 €/kWh

fixná zložka              335,2134 €/kWh             332,5767 €/kWh

 

Zmena ceny tepla bola schválená  Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0378/2017/T zo dňa 3.7.2017. K zmene ceny tepla došlo v dôsledku zmeny nákupnej ceny tepla a zvýšenej potreby paliva a elektrickej energie do tepelných zdrojov našej spoločnosti.

 

Z dôvodu zmeny ceny tepla bude ročné vyúčtovanie spotreby tepla spracované nasledovne:

  • pre 1. obdobie od 1.1.2017 do 31.7.2017
  • pre 2. obdobie od 1.8.2017 do 31.12.2017