Zámer prenajať majetok

Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Hollého č. 8 v Trnave.

Viac info v PDF