Začiatok dodávky tepla do ústredného kúrenia

Na základe predpovede počasia spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. začne dňa 18.9.2017 postupne aktivovať tepelné zariadenia tak, aby sme dňa 19.9.2017 o 0.00 hod. začali plynulú dodávku tepla do ústredného kúrenia pre zmluvných odberateľov tepla.

Prosíme všetkých správcov objektov, ako i vlastníkov bytov, aby skontrolovali technický stav svojich vykurovacích zariadení a vykonali odvzdušnenie vykurovacích telies. Na akýkoľvek problém upozornite svojho správcu alebo sa obráťte na Ing. Igora Mihálika, manažéra prevádzky energetických zariadení (tel. č. 033/32 36 558).