Začalo nové vykurovacie obdobie

Hoci oficiálne vykurovacia sezóna začala 1. septembra, na príjemné teplo z radiátorov museli obyvatelia bytových domov počkať do 19. septembra, kedy začala dodávka tepla do ústredného kúrenia. Ako sa spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. pripravila na tohtoročné vykurovacie obdobie?

 

STEFE Trnava, s.r.o. ako Váš spoľahlivý dodávateľ tepla počas leta vykonávala potrebnú revíziu a údržbu tepelných zariadení a tepelných rozvodov, aby bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody. Kontrolovali sme tepelno-technické zariadenia, vykonávali sa opravy a výmeny zariadení a ďalšie renovácie. Cieľom bolo predovšetkým zvýšenie efektivity, spoľahlivosti a bezpečnosti tepelných sústav. Spomenúť môžeme napríklad modernizáciu čerpacej techniky na viacerých OST na sídlisku Družba, regulačnej a meracej techniky na sídlisku Hliny, renovácia vonkajších teplovodných šácht na Družbe a Zátvore. Na Clementisovej ulici sme v dôsledku havárie ústredného kúrenia opravovali potrubia v teplovodných kanáloch.

 

Vďaka viacerým investičným akciám dokážeme zabezpečiť nárast výroby a dodávky tepla na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v nastávajúcom období. V obytnom súbore ARBORIA sme sprevádzkovali dve nové kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST) a ďalšie dve stanice KOST sú v procese realizácie, čím sa zvýši komfort odberateľov tepla v bytových domoch. V bytovom dome na Nevädzovej ulici prebieha I. etapa budovania novej plynovej prípojky a plynovej kotolne a realizujeme tiež novú plynovú kotolňu v bytovom dome na Koniarekovej ulici.

 

Leto bolo v STEFE Trnave, s.r.o. rušné a nás teší, že sa môžeme podieľať na vytváraní hrejivého tepla vo Vašich domovoch. Zima nás určite neprekvapí.