Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva

 

Servis elektrických zariadení a bleskozvodov na mestských objektoch v správe STEFE Trnava

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vzoru primátora doplnená 16_2018

Rámcová-zmluva-revízie-elektro

Kryci_list_ponuky_revizie_elektro

Elektrické zariadenia

Lehota na predkladanie ponúk: 7.12. 2018  do 12.00 hod.

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 26. 11. 2018