Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva

„Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave“

Výzva STEFE

Lehota na predkladanie ponúk je do 5.12.2019 do 10:00 hod.

Miesto podania ponúk: NYX spol. s r.o., Skladová ul. č. 6,  917 01 Trnava, poštou,na email: 

urs@stonline.sk   alebo osobne v čase od 09,00 do 16,00 hod

Zverejnené: 25.11.2019