Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva

„Oprava 2 – izbového bytu, Ulica Jeruzalemská 10, Trnava“

Výzva na predloženie ponuky

Návrh-ZoD Jeruzalemská 10

Rozpis prác opravy

KRYCÍ-LIST-PONUKY

Lehota na predkladanie ponúk je do:   26.10.2020 do 11:30 hod.

Otváranie obálok s ponukami:             26.10.2020   o 12:30 hod.

Miesto podania ponúk:  STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16,  917 32 Trnava

 

 

Zverejnené: 14.10.2020