Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva

„Dodávka údržbárskych prác a havarijnej služby“

Výzva – Stefe Trnava s.r.o.

Lehota na predkladanie ponúk je do 26.5.2020 do 10:00 hod.

Miesto podania ponúk: NYX spol. s r.o., Skladová ul. č. 6,  917 01 Trnava, poštou,na email: 

urs@stonline.sk   alebo osobne v čase od 09,00 do 16,00 hod

Zverejnené: 15.5.2020