Verejné obstarávanie na poskytnutie stavebných prác, limit do 150 000 eur bez DPH

Aktuálna výzva

„Rekonštrukcia oceľového schodiska Limbova 11“

Návrh Zmluvy o dielo – Limbová 11

VÝKAZ VÝMER – Limbová 11 oprava oceľového schodiska

Limbová 11 – náčrt 1

KRYCÍ LIST PONUKY – Limbová 11

Fotodokumentácia Limbová 11 schodisko

Lehota na predkladanie ponúk: 29. 6. 2018  do 9.00 h

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 22. 6. 2018

„Rekonštrukcia umyvární, hygienických zariadení pre deti a šatní pre zamestnancov v MŠ  T. Tekela 1“

Výzva na predloženie ponuky – MŠ T.Tekela 1

VÝKAZ VÝMER T. Tekela 1

Pôdorys 2. TRAKT – 2.NP

Pôdorys 2. TRAKT – 1.NP

Pôdorys 1. TRAKT 2.NP

Návrh ZoD – MŠ T.Tekela 1

Pôdorys 1. TRAKT 1.NP

KRYCÍ LIST PONUKY – MŠ T.Tekela 1

fotodokumentácia MŠ T. Tekela 1

Lehota na predkladanie ponúk: 29. 6. 2018  do 10.00 h

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 20. 6. 2018

„Rekonštrukcia umyvární, hygienických zariadení a šatní pre deti, prístavba šatne v MŠ V Jame 27“

Výzva na predloženie ponuky – MŠ V Jame 27

schéma – pôdorys umyvární, hygienických zariadení a šatní

PRÍSTAVBA – Technická správa

PRÍSTAVBA – Sprievodná správa

PRÍSTAVBA -Architektonicko-stavebné riešenie

Návrh ZoD – MŠ V Jame 27

KRYCÍ LIST PONUKY – MŠ V Jame 27

Fotodokumentácia MŠ V Jame 27_02

Fotodokumentácia MŠ V Jame 27_01

Výkaz výmer – umyvárne, šatne – MŠ V Jame 27

Lehota na predkladanie ponúk: 28. 6. 2018  do 12.00 h

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 15. 6. 2018

Neaktuálna výzva

„Rekonštrukcia plochej strechy bytového domu na ul. Malženická 1 v Trnave“

KRYCÍ LIST PONUKY – Malženická 1 – rekonštrukcia strechy

Výzva na predloženie ponuky – Malženická 1- rekonstrukcia strechy

Príloha č.1 – VV-Malženická 1, strecha

ZoD-rekonštrukcia-strechy-Malženická-1

Lehota na predkladanie ponúk: 18.05. 2018  do 12.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

 

„Otlčenie omietok vo vínnej pivnici – Hlavná č.5“

Fotodokumentácia Hlavná č.5 – suterén

Výzva na predloženie ponuky – otlčenie omietok

vyjadrenie KPÚ vetracie otvory Hlavná č.5

vyjadrenie KPÚ sanácia pivníc

pôdorys suterénu Hlavná č.5

Návrh ZoD – Otlčenie omietok – Hlavná č.5

KRYCÍ LIST PONUKY

Výkaz výmer

Lehota na predkladanie ponúk: 11.05. 2018  do 10.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 3.5.2018

„Výmena výplní otvorov nebytových priestorov – Ľ. Podjavorinskej 30″

Výzva na predloženie ponuky – výplňové konštrukcie

výpis okien a dverí – príloha č1

Výkaz výmer – výplňové konštrukcie Podjavorinská

KRYCÍ LIST PONUKY

Návrh ZoD – výplňové konštrukcie

Fotodokumentácia – výplňové konštrukcie Ľ. Podjavorinskej

Lehota na predkladanie ponúk: 04. 05. 2018  do 10.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 19. 04. 2018

Hydroizolácia plochej strechy – Limbová č.3

Výzva na predloženie ponuky – Hydroizolácia strechy

Výkaz výmer – hydroizolácia strechy Limbová č.3

Návrh ZoD – hydroizolácia plochej strechy

KRYCÍ LIST PONUKY

Fotodokumentácia – hydroizolácia strechy Limbová č.3

Lehota na predkladanie ponúk: 26. 04. 2018  do 10.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 18. 04. 2018