Verejné obstarávanie na poskytnutie stavebných prác

Neaktuálna výzva

 

Dodávka údržbárskych prác a havarijnej služby

Výzva STEFE II_

Lehota na predkladanie ponúk: 28.11. 2018  do 10.00 hod. elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa:  nyxsro@gmail.com

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 19. 11. 2018