ENERGETICKÝ MANAŽMENT

kotolna2    vlajky_detail    logo-na-budove2

 

 • spoľahlivosť v dodávke tepla do 16 000 bytov a pre ostatných odberateľov
 • distribúcia a výroba tepla
 • distribúcia teplej úžitkovej vody a studenej vody v II. tlakovom pásme
 • trvalá obsluha 61 tepelných zdrojov vlastnými kapacitami
 • realizácia výstavby zdrojov tepla
 • prevádzkovanie tepelnotechnických zariadení iných vlastníkov
 • centrálne monitorovacie a riadiace stredisko
 • diaľkový zber odpočtov z domových meračov tepla
 • energetické poradenstvo

Prečo sa rozhodnúť pre dodávku tepla od STEFE Trnava, s.r.o.?

 • spoľahlivosť a kvalita dodávok – garancia stability v spoľahlivosti a kvalite dodávok napriek:
  – vplyvu poklesu odberu tepla z dôvodu šetriacich opatrení obyvateľov
  – celosvetovému nárastu cien palív
 • bezpečnosť pri distribúcii tepla
 • ekologické nezaťažovanie Vášho okolia
 • sústavná modernizácia technológie
 • udržateľná a výhodná cena
 • komfort pri užívaní tepla

Zákaznícke portfólio

graf2016

KONTAKT :

Energetické poradenstvo:
Ing. Anton Šedo, manažér investícií a energetiky
Tel.: 033/32 36 558
E-mail: anton.sedo@stefetrnava.sk

 

Vyhodnotenie štandartov kvality za rok 2016

Vyhodnotenie štandartov kvality za rok 2015

Vyhodnotenie štandartov kvality za rok 2014

Príloha č .7 k Vyhláške č. 428_2010 energetická účinnosť rozvodu tepla.PDF

Príloha č.10_k_vyhláške č.88 2015 – Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Príloha č.10 k vyhláške č.88_2016 – Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Vyhodnotenie ŠK 2017 p1_p2 k vyhlaške 277_2012 a vyhláške 234_2016

elgas_tt-komfort_ok