TEPLO

kotolna  vonku   radiator

Dôležité informácie o dodávke tepla počas vykurovacieho obdobia

Skupina STEFE, spoluvlastník STEFE Trnava, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1995 a v súčasnosti zastáva pozíciu významného výrobcu a dodávateľa tepelnej energie a energetických služieb pre viac ako 200 000 ľudí.

 

Energetický manažment STEFE Trnava, s.r.o.

 • zaisťuje vysoký štandard v kvalite a spoľahlivosť dodávky tepla
 • poskytuje kvalitné energetické služby a projekty energetickej efektívnosti
 • dohliada na bezpečnosť pri distribúcii tepla
 • zabezpečuje nepretržitý dispečing dohliadajúci na prevádzku tepelných zdrojov
 • vďaka moderným technológiám nezaťažuje životné prostredie
 • ponúka udržateľné a výhodné ceny
 • je dlhodobým členom Slovenského zväzu výrobcov tepla

K našim hlavným činnostiam patrí:

 • výroba tepla
 • rozvod tepla na vykurovanie a rozvod teplej vody
 • prevádzka výmenníkových staníc, plynových kotolní a fotovoltaickej elektrárne
 • distribúcia studenej vody II. tlakového pásma
 • energetické poradenstvo odberateľom tepla
 • sústavná modernizácia technológií
 • monitorovanie, riadenie a evidencia prevádzkových parametrov na dispečerskom stredisku
 • diaľkový zber odpočtov z domových meračov tepla

Firemnou filozofiou STEFE Trnava, s.r.o. je Efektívna Ekologická Energia pre Slovensko, férovosť, spoľahlivosť, transparentnosť a orientácia na zákazníka. Zároveň dbáme o spĺňanie prísnych kritérií národnej a európskej legislatívy spojenej s energetickou efektívnosťou.