Spoločnosť TT-KOMFORT opäť získala úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu domov

Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. úspešne pokračuje v získavaní úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na celkovú obnovu domov.
V decembri 2010 bolo podaných 7 žiadostí na tieto bytové domy:
T. Tekela 25-27, J. Slottu 27-29, V. Clementisa 16-18, Spartakovská 8,Hospodárska 82-83, Golianova 65, Spartakovská 11-13.V rámci Trnavy podali správcovské spoločnosti spolu 10 žiadostí na získanie úveru.
Najúspešnejšia bola spoločnosť TT-KOMFORT, ktorej bol doručený súhlas o poskytnutí podpory zo ŠFRB pre všetkých 7 domov.
Celková poskytnutá suma na rekonštrukcie je 2 032 000 Eur, pričom 80 % tvoria pridelené prostriedky zo ŠFRB a zvyšných 20 % sa financuje vlastnými prostriedkami.
Úver je možné použiť napr. na zateplenie domu, vyregulovanie vykurovacieho systému, meranie a reguláciu tepla, výmenu okenných a dverových výplní, strešnej krytiny, balkónov…
V získavaní financií na obnovu domov plánuje TT-KOMFORT pokračovať,v januári 2011 boli už podané ďalšie dve žiadosti na úver zo ŠFRB a jedna žiadosť o dotáciu z Vládneho programu zateplenia.
Zákazníci spoločnosti TT-KOMFORT profitujú zo skúseností a profesionality svojho správcu, ktorý sa príkladne stará o zveľaďovanie objektov vlastníkov a všetci tak prispievajú k tvorbe životahodného, kultúrneho prostredia v Trnave.