Spoločnosť Bytkomfort-BA má nové priestory

Spoločnosť Bytkomfort-BA, a.s., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Bytkomfortu, spol. s.r.o., slávnostne otvorila svoje nové klientske centrum. Stalo sa tak 18. apríla 2011 na Železničiarskej ulici 18 v Bratislave. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili Ing. Manfred Blöch – predseda predstavenstva, Ing. Štefan Tóth – podpredseda predstavenstva, člen dozornej rady, Ing. Jozef Török, zástupca mestskej časti Staré Mesto Bratislava, Mgr. Rudolf Oravec, zástupcovia spoločnosti Energiecomfort, GmbH a jej dcérskych spoločností na Slovensku a zamestnanci Bytkomfort-BA, a.s.
Po úvodnom privítaní hostí riaditeľkou a členkou predstavenstva Ing. Máriou Musalovou a príhovormi Ing. Blöcha a Ing. Tótha nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky a uvedenie nového klientskeho centra do užívania.
Nové priestory sú ďalším krokom spoločnosti Bytkomfort-BA, a.s. v jej rozvoji a skvalitňovaní poskytovaných služieb. Hlavnou činnosťou Bytkomfortu-BA je správa bytov a objektov a výroba a dodávka tepla. Spravuje 3600 bytov a nebytových priestorov.
Želáme spoločnosti Bytkomfort-BA veľa úspechov a spokojných klientov v novom klientskom centre.