Spoločenský večer pre zástupcov vlastníkov bytov

Začiatkom mája organizovala spoločnosť TT-KOMFORT pravidelný informačno-spoločenský večer pre zástupcov vlastníkov bytov. Hlavnými témami štvrtého ročníka stretnutia boli informácie o rekonštrukciách bytových domov, výdavkoch z Fondu údržby, prevádzky a opráv a o získavaní informácií elektronickou formou prostredníctvom portálu Poschodoch. Hostia sa dozvedeli aj o novinkách v spôsobe odmeňovania zástupcov vlastníkov bytov. Vedenie spoločnosti zástupcov oboznámilo o plánoch a smerovaní TT-KOMFORT-u.

Druhá časť večera bola venovaná kultúrnemu programu – vystúpeniu známeho trnavského folklórneho súboru Trnafčan, ktorý spríjemnil atmosféru tohto večera.

Zástupcovia vlastníkov mali možnosť svoje názory a postrehy vyjadriť v dotazníku spokojnosti, ktorý pravidelne vyhodnocujeme. Získaná spätná väzba nám pomáha zlepšovať služby a aktívne spolupracovať s našimi zákazníkmi.