Spevácka súťaž pre základné a stredné školy Superstar 2013

26. novembra 2013 sa v Kine Hviezda konala každoročná súťaž v speve populárnych piesní pre základné a stredné školy trnavského okresu „Superstar 2013“, ktorú organizovala Kalokagatia – centrum voľného času, spolu so spoločnosťou TT-KOMFORT.

Žiaci súťažili v piatich kategóriách. Ich úlohou bolo naživo zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorá sa zameriavala predovšetkým na hlasový fond, výber piesne a jej celkové zvládnutie.

Z pomedzi 60 súťažiacich boli diplomom a cenou odmenení traja najlepší v každej kategórii. Prvé miesto v tohtoročnej „Superstar“ v jednotlivých kategóriách získali:
Kategória A (1.-2. ročník ZŠ): Ema KÚDELOVÁ (ZŠ s MŠ Vančurova),
Kategória B (3.-4. ročník ZŠ): Kristián ŠIMONČIČ (ZŠ Malženice)
Kategória C (5.-7. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá): Nina GELNÁROVÁ (ZŠ s MŠ Vančurova)
Kategória D (8.-9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá): Jana SELICKÁ (ZŠ s MŠ K. Mahra)
Kategória E (stredné školy) Petra DORUŠINCOVÁ (PaSA Bl. Laury)

Víťazom blahoželáme!