Slávnostné otvorenie zákazníckeho centra

V sídle spoločnosti TT-KOMFORT na Františkánskej ulici sme 10.11.2010 slávnostne otvorili zákaznícke centrum. Okrem zástupcov Mesta Trnava a vedenia viedenského koncernu sa otvorenia zúčastnili hostia z partnerských a dodávateľských firiem.
Po privítaní a úvodných slovách konateľov spoločnosti TT-KOMFORT, Ing. Ľubomíra Krajčoviča a Dipl. Ing. Paula Minarika, nasledoval príhovor primátora Trnavy Ing. Štefana Bošnáka a člena predstavenstva Wiener Stadtwerke Mgr. Ing. Helmuta Miksitsa. Po symbolickom otvorení priestorov – prestrihnutí pásky, si hostia mohli prezrieť zákaznícke centrum.

Prestavba zákazníckeho centra sa začala v júni tohto roku a ukončená bola začiatkom októbra. Projekt výstavby zákazníckeho centra sa osvedčil aj v iných mestách na Slovensku, kde pôsobí materská spoločnosť Energiecomfort.

Zákaznícke centrum TT-KOMFORT je pre verejnosť sprístupnené od 5. októbra 2010. Za viac ako mesačné fungovanie si zákazníci na nové priestory zvykli a uvítali nový spôsob komunikácie. V zákazníckom centre sú stránkové hodiny rozšírené každý deň v týždni.

Denne tieto priestory navštívi viac ako sto klientov. Všetky služby sú centralizované na jednom mieste. Pracuje tu 25 zamestnancov, ktorí boli presunutí z iných pracovísk. V zákazníckom centre sú sústredení všetci správcovia bytov, nebytových priestorov, predpis nájmu a pokladňa. Pre klientov s deťmi je k dispozícii aj detský kútik.

Navštívte nás! Radi Vás privítame!

« 1 z 4 »