REFERENCIE

referencie

 

SPRAVUJEME:

 • viac ako 6 600 bytov
 • 12 materských škôl spolu so školskými zariadeniami (rozloha: 57 197 m²)
 • 52 objektov nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (rozloha: 101 324 m²)

 

PRÍKLADY SPRAVOVANÝCH OBJEKTOV:

 

Radnica Mesta Trnava – kancelárske a obchodné priestory
Plocha: 4 585 m²
Služby:

 • prenájom obchodných priestorov
 • opravy a údržba vonkajších priestorov
 • rekonštrukcie a modernizácie
 • revízie nebytových priestorov
 • čistenie nádvoria radnice vrátane zimnej údržby
 • dodávka energií
 • fakturácia
 • vyúčtovanie nákladov za služby
 • odpadové hospodárstvo
 • požiarna ochrana nebytových priestorov

K. Čulena 12, Trnava – kancelárske, obchodné a skladové priestory
Plocha: 2 184,95 m²
Služby:

 • organizačné vedenie – prenájom NP
 • opravy a údržba
 • revízie
 • upratovacie služby
 • strážna služba
 • dodávka energií
 • fakturácia
 • vyúčtovanie nákladov za služby
 • odpadové hospodárstvo
 • požiarna ochrana
 • údržba zelene v okolí objektu

Materská škola Limbova 4 a nebytové priestory
Plocha: 8 181 m²
Služby:

 • organizačné vedenie – prenájom NP
 • opravy a údržba
 • revízie
 • dodávka energií
 • fakturácia
 • ročné vyúčtovanie za spotrebu energií a služieb
 • vyúčtovanie nákladov za služby
 • odpadové hospodárstvo
 • požiarna ochrana
 • čistenie, kosenie a úprava areálu

Bytový dom Františkánska 3 – byty a nebytové priestory
Plocha: 1 915 m²
Služby:

 • prenájom obchodných priestorov
 • opravy a údržba
 • rekonštrukcie a modernizácie
 • revízie
 • údržba zelene
 • dodávka energií
 • fakturácia
 • vyúčtovanie nákladov za služby
 • odpadové hospodárstvo
 • požiarna ochrana