Položenie základného kameňa kotolne na biomasu v sesterskej spoločnosti Bytkomfort s.r.o.

 areáli Centrálneho tepelného zdroja na Dvorskej ceste v Nových Zámkoch položila spoločnosť Bytkomfort dňa 13. apríla 2011 základný kameň 6MW kotolne na biomasu. Na slávnostnom ceremoniáli sa za vlastníkov spoločnosti zúčastnili primátor mesta Nové Zámky Ing. Gejza Pischinger a Ing. Manfred Blöch. Zároveň pre budúce generácie bol zasadený strom čistej a zelenej energie ako symbol pre šetrný prístup k životnému prostrediu. Cieľom projektu „Teplo z biomasy“ je predovšetkým ekologizácia výroby tepla, zvýšenie bezpečnosti výroby tepla a stabilizácia ceny tepla pre odberateľov.
Novovybudovaná kotolňa bude využívať ako palivo drevnú štiepku.

– Predpokladaná ročná spotreba štiepky maximálne 16 000 t

– Maximálna denná spotreba štiepky 84 t

– Kapacita krytej skládky 800 t

– Predpokladaný investičný náklad2 700 000 €

– Plánovaná ročná výroba tepla 27 500 MWh

– Ročné zníženie emisií 6 500 t

– Predkladaná úspora zemného plynu 3 000 000 m3