Nové vykurovacie obdobie

Od dňa 27.9.2019 bude aktivovaná naša sústava centrálneho zásobovania teplom a plynové kotolne za účelom reálneho vyskúšania funkčnosti  tepelno – technických zariadení pred nastávajúcou vykurovacou sezónou. Ponúkame týmto našim odberateľom tepla aj konečným spotrebiteľom tepla  odstrániť zistené nedostatky a možnosť včas sa pripraviť na vykurovanie svojich domácností. V prípade zistených závad sa obráťte na svojho správcu, s ktorým, v prípade potreby, zabezpečíme súčinnosť pri  odstraňovaní nedostatkov. Skúška vykurovania bude riadená v závislosti od vývoja vonkajšej teploty, to znamená, po dosiahnutí 20 st. C bude dodávka tepla dočasne prerušená – do poklesu vonkajšej teploty pod 20. st. C.

V prípade potreby je možné informovať sa na tel. č. 033/3236549 – dispečing.