ISO 9001:2009

Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. v júni 2012 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.
Certifikát sme naposledy úspešne obhájili v júni 2015.

 

ISOcertISOcert2018_deu