Dodávka tepla do ústredného kúrenia

Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. začne dňa 28.9.2015 o 12,00hod. plynulú dodávku tepla do ústredného kúrenia pre svojich zmluvných odberateľov tepla.

Prosíme všetkých správcov objektov, ako i vlastníkov bytov, aby si skontrolovali technický stav svojich vykurovacích zariadení a vykonali odvzdušnenie vykurovacích telies. Na akýkoľvek problém upozornite svojho správcu, alebo sa obráťte na Ing. Igora Mihálika, manažéra prevádzky energetických zariadení (tel. č.: 033/32 36 558).