Dodávka tepla do ústredného kúrenia

Na základe predpovede počasia spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. začne dňa 4.10.2016 o 12,00 hod. postupne aktivovať tepelné zariadenia tak, aby sme 5.10.2016 začali plynulú dodávku tepla do ústredného kúrenia pre zmluvných odberateľov tepla.

Prosíme všetkých správcov objektov, ako i vlastníkov bytov, aby si skontrolovali technický stav svojich vykurovacích zariadení a vykonali odvzdušnenie vykurovacích telies. Na akýkoľvek problém upozornite svojho správcu alebo sa obráťte na Ing. Igora Mihálika, manažéra prevádzky energetických zariadení (tel. č.: 033/32 36 558).