CENNÍK

_

1 / Posypový materiál

 

Posypový materiál EUR/kg
zmes (drť + soľ)*  
drť  

*cena závisí od pomeru posypového materiálu

 

 

2 / Pohotovosť pracovníkov doma na telefón

 

Pohotovosť EUR/hod
1 pracovník 1,07

  

 

3 / Ostatné výkony na základe požiadavky zákazníka

 

Výkony EUR/hod
napr. kropenie, dovoz vody, dezinfekcia a pod. cena dohodou

 

 

4 / Výkony pracovníkov

 

Výkony EUR/hod
ručné čistenie; ručné odhŕňanie snehu, posyp 7,33

 

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.